Blog

Keep up to date with the latest news

Circulair ondernemen met nieuwe vergoeding voor inzameling armaturen

Afgelopen jaren heeft Duurzaamnieuws aandacht besteed aan de inzameling van energiezuinige lampen en armaturen. Dat onderwerp komt steeds prominenter op de agenda, aangezien – op grond van wetgeving die in 2023 van kracht wordt – straks alle kantoren en utiliteitsgebouwen voorzien moeten zijn van ledverlichting. Hoewel dat nog een organisatorische krachttoer gaat worden, is het tegelijkertijd een geweldige kans voor de circulaire economie.

De verplichte ledtransitie in de kantoren- en utiliteitssector maakt dat er de komende tijd nog grote hoeveelheden ‘traditionele’ tl-buizen en armaturen vrij zullen komen. Hoewel bij kantoorrenovatie betrokken bouw- en installatiebedrijven verplicht zijn die lampen en armaturen apart gescheiden in te zamelen voor recycling, gebeurt dat nog niet altijd consequent. Met name tl-armaturen worden door de sector nog vaak als oudijzer gezien, waardoor ze – soms met lampen en al – in de sloop- of oud ijzerbak verdwijnen, of voor een bodemprijs worden doorverkocht aan de reguliere oudijzerhandel.

De producentenstichting LightRec, die nauw samenwerkt met producentenorganisatie Stichting OPEN, heeft daarom een marktconforme vergoeding in het leven geroepen voor bouw- en installatiebedrijven die gebruik maken van het officiële Wecycle-inzamelsysteem van Stichting OPEN. Doel van die vergoeding is om het aandeel armaturen in de inzamelresultaten een boost te geven, zegt LightRec-directeur en bestuurslid van Stichting OPEN, Gied van Hoorn. “Anders dan lampen bevatten armaturen relatief veel waardevolle grondstoffen, die vanuit de circulaire gedachte heel bruikbaar zijn om opnieuw in te zetten, mits ze eerst correct worden ingezameld en daarna verwerkt”, aldus Van Hoorn.

Maximaal hergebruikt

Het systeem is erg laagdrempelig: het bouw- of installatiebedrijf tekent een overeenkomst met Stichting OPEN voor de inzameling van armaturen. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en is maandelijks opzegbaar. Na afronding van de overeenkomst wordt de vergoeding ingeregeld en kunnen zij onbeperkt gebruik maken van de gratis inzamelmiddelen. Daarin kunnen zowel de metalen als plastic armaturen ingezameld worden. Wel gelden als voorwaarden dat de inzamelmiddelen geheel moeten gevuld zijn, de armaturen compleet moeten zijn en dat ook lampen gescheiden van de armaturen worden afgegeven voor verwerking. Voor de lampen kan Stichting OPEN aparte inzamelbakken leveren.  Van Hoorn: “Dit om ‘cherry picking’ te voorkomen. We willen bijvoorbeeld niet dat bedrijven de metalen armaturen gewoon doorverkopen, en enkel de kunststoffen armaturen via Stichting OPEN inleveren. Of armaturen en lampen niet scheiden, zodat Stichting OPEN ze nog zelf moet nascheiden. Dan kan een inzamel vergoeding financieel natuurlijk niet uit.”

inzameling voor hergebruik

Via gescheiden inzameling en uiteindelijk recycling van armaturen kunnen bouw- en installatiebedrijven een grote bijdrage leveren aan het hergebruiken van grondstoffen.

Bedrijven die kiezen voor de Stichting OPEN-route zijn in termen van duurzaamheid goed bezig en krijgen er nu ook nog eens een vergoeding voor, benadrukt Van Hoorn. “Niet alleen worden de grondstoffen maximaal hergebruikt waardoor de circulaire economie wordt gestimuleerd, ook worden door onze CENELEC- (voorheen WEEELABEX – red.) gecertificeerde partners milieubelastende materialen en componenten op een verantwoorde wijze verwijderd. Daarnaast leidt verwerking van lampen en armaturen via Stichting OPEN tot een significante CO2-besparing, waarmee je je als bedrijf in de markt kunt onderscheiden. En last but not least worden in het verwerkingsproces mensen ingezet met een afstand tot de arbeidsmarkt, die op deze manier een kans krijgen op een reguliere baan. Je doet dus óók iets aan social return”, aldus Van Hoorn.

En voor wie de argumenten duurzaam en sociaal alsnog minder zwaar wegen, is er altijd nog de gemaksfactor, benadrukt Van Hoorn. “Door de overeenkomst met Stichting OPEN voldoe je als bedrijf in één keer aan alle wet- en regelgeving, de verwerkingseisen die gelden voor e-waste en je kunt aanspraak maken op de kosteloze inzamelmiddelen en logistieke service van Stichting OPEN. En met een aantrekkelijke inzamelvergoeding per ton armaturen als bonus.”

Voor meer informatie kijk op de website van www.lightrec.nl of www.stichting-open.org

Bron: Duurzaam Nieuws