Blog

Keep up to date with the latest news

EU commissie: einde auto met verbrandingsmotor in zicht

De Milieucommissie van het Europees Parlement temt op 12 mei over de CO2-uitstooteisen voor nieuwe auto’s en busjes. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks en onderhandelaar namens de Groenen: “Wegverkeer is een van de sectoren die het snelst kan verduurzamen. Niet alleen omdat de technische voorwaarden voorhanden zijn, maar ook omdat de elektrische auto snel de goedkoopste optie wordt. Helaas is alles wat met auto’s te maken heeft zwaar politiek geladen en was het al een harde strijd om het 2035 doel van de Commissie te behouden. Dat is maar net gelukt. ”

In het voorstel voor CO2-uitstooteisen voor auto’s en busjes staan harde doelen voor autofabrikanten om de gemiddelde uitstoot van nieuw verkochte auto’s te verminderen. De Europese Groenen wilde als enige groep ervoor zorgen dat de vervuilende verbrandingsmotor in 2030 zou worden uitgefaseerd, zoals ook het Nederlandse kabinet wil. Dit bleek onmogelijk omdat veel Europarlementariërs uit autoproducerende landen (zoals Duitsland, Spanje en Italië) hier fel op tegen zijn. Het conservatieve deel van het parlement probeerde daarom zelfs het Commissievoorstel nog af te zwakken. GroenLinks is daarom blij dat 2035 als einddoel nog overeind staat. “Ook is het ons gelukt om een puntensysteem uit het voorstel te verwijderen dat de verkoop van hybride auto’s overwaardeert. De overgang naar volledig elektrische auto’s zal daarom vanaf 2025 sneller verlopen”, zegt Eickhout.

Een belangrijke reden om het Commissievoorstel af te zwakken was om ruimte te maken voor synthetische brandstoffen, naast elektrische auto’s. Eickhout: “Het was spannend, maar ook dit voorstel is verworpen en dus is de regulering niet afgezwakt. Synthetische brandstoffen zijn duur, inefficiënt en schaars. Geen oplossing voor de verduurzaming van nieuwe auto’s. Zelfs autofabrikanten zitten er niet op te wachten, toch zet de rechterkant van het Europarlement zich hier bijna dogmatisch voor in.”

Na de stemming van vandaag in de Milieucommissie, stemt het voltallige Europarlement in juni over de wetgeving. “Het wordt een grote uitdaging om de ambitie in dit voorstel ook tijdens een algemene stemming te behouden. Met name de Christendemocraten proberen elke vorm van ambitie uit de wetgeving te werken door doelen af te zwakken en onwerkbare alternatieven voor te stellen”, aldus Eickhout.

Volgende week dinsdag stemt de Milieucommissie over de rest van het klimaatpakket, zoals het Europese emissiehandelssysteem. Dit najaar starten de onderhandelingen met de lidstaten.

Bron: Duurzaam Nieuws