Blog

Keep up to date with the latest news

Gaswinning onder de Waddenzee lost gastekort niet op

gaswinning in de Waddenzee

Nederland wil naar gas blijven boren onder de Waddenzee. Een groep wetenschappers blijft zich daartegen verzetten en schreef opnieuw een brief aan de betrokken ministers. Die willen een vergunning geven voor nieuwe gaswinning.

Wat is er nieuw? Europa bevindt zich in een plotselinge energiecrisis door de oorlog in Oekraïne. Rusland heeft alle gasleveringen gestopt. Om het tekort op te vangen wil de regering opnieuw naar gas gaan boren onder de Waddenzee.

Waarom is dat belangrijk? De Waddenzee is beschermd natuurgebied. Dat gaat – mogelijk onherstelbare – schade oplopen als er fossiele energie wordt gewonnen. De wetenschappers verzetten zich hiertegen omdat het nog jaren duurt voor dat er gas onder de zee vandaan komt, terwijl de schade vanaf het begin van de voorbereidingen voor de gaswinning al optreedt.

Onder aan de streep: Nu de natuur vernielen voor wat extra energie ver in de toekomst lost het probleem van dit moment niet op. Er komt alleen een nieuw probleem bij.

Het hele verhaal

Wetenschappers en academici, waaronder deskundigen op het gebied van de Waddenzee, waarschuwen minister Van der Wal (natuur en stikstof), staatssecretaris Vijlbrief (mijnbouw) en minister Rob Jetten (klimaat en energie) in een brief dat het verlenen van vergunningen voor gaswinning onder de Waddenzee een groot milieurisico vormt voor dit UNESCO Werelderfgoed.

De brief van de wetenschappers herhaalt de oproep van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) om de ontwerpvergunning voor de winning van fossiele brandstoffen onder de Waddenzee in te trekken. De IUCN stelt dat door de combinatie van bodemdaling door gaswinning en een stijgende zeespiegel, het wad bij eb minder droog zal vallen. Dat laatste is essentieel voor tal van beschermde inheemse en trekvogelsoorten om te foerageren. Ook benoemt de brief het onafhankelijke juridische advies van de Waddenacademie dat een vergunning in strijd is met de Natura 2000-richtlijnen.

Waar houdt het op?

Dr. Marjan Smeulders, woordvoerder: “Als we bereid zijn om gas onder ons werelderfgoed de Waddenzee vandaan te pompen, waar houdt dit dan op? Nieuwe gasboringen gaan pas over enkele jaren gas leveren en helpen ons dus niet tijdens de huidige energiecrisis. Maar gaswinning brengt wel dit kwetsbare, kostbare ecosysteem in gevaar.”

Onder de ondertekenaars bevinden zich vele hoogleraren, waaronder leden van de Waddenacademie Prof. dr. Marleen van Rijswick, Prof. dr. David Thieltges, Prof. dr. ir. Tjisse van der Heide, Prof. dr. A.P. Grootjan, Prof. dr. Peter M.J. Herman, Prof. dr. Hens Runhaar; het directeur van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) Prof. dr. Han Dolman en auteur van het IPCC-rapport Prof. dr. Klaus Hubacek.

Ook onder de Noordzee

Deze brief komt slechts enkele maanden na een eerdere brief van wetenschappers en academici van Nederlandse universiteiten, waarin alarm werd geslagen over het plan van de regering om vergunningen te verlenen voor nieuwe gasboringen in de Noordzee. Nieuwe fossiele brandstof projecten verergeren de klimaatcrisis en zijn in tegenspraak met de eigen klimaatdoelstellingen van de regering. Investeringen in nieuwe gaswinnings projecten, zoals deze in de Noordzee en Waddenzee, zullen ook onze onmiddellijke energiecrisis niet oplossen, omdat het enkele jaren duurt voordat de gasproductie op gang zou komen. In plaats daarvan moet er een Noodplan Klimaat komen voor het versneld uitfaseren van fossiele brandstoffen.

Bron: Duurzaam Nieuws