Blog

Keep up to date with the latest news

Hier is het verboden voor brommers en scooters op benzine

brommer euro-2 euro-3 verbod

[update] Amsterdam was de eerste gemeente die in delen van de stad geen vervuilende tweetakt brommers meer toeliet. Dat was in 2018. Sindsdien zijn er meer gemeentes die een milieuzone instellen voor vervuilende brommers en scooters.

Ook is er sinds januari 2018  een definitief verbod op de verkoop van scooters van de milieuklasse euro-2 en euro-3.  Eigenaren van historische brommers kunnen via de RDW een toelating aanvragen.

Daarmee staat de deur open voor snel stijgende verkoop van elektrische brommers en elektrische scooters die de lucht in de binnensteden snel schoner laat worden.

Sinds 1 januari 2018 mogen er alleen nog scooters (bromfietsen en snorfietsen) van de schonere milieuklasse euro-4 worden verkocht. Wanneer in 2020 de nieuwe euro-5 norm van kracht wordt zal ook de verkoop van de euro-4 modellen snel worden gestopt.

Toch geen verkoopverbod voor snorfietsen op benzine vanaf 2025

Vanaf 1 januari 2025 zou het verboden worden om een nieuwe snorfiets op benzine te verkopen. Dat verbod is nu door EU wetgeving weer onderuit gehaald. De EU is nog (lang) niet zover en lidstaten moeten netjes in de pas blijven lopen, is de boodschap. Ondertussen worden er wel steeds meer elektrische snorfietesen en scooters verkocht. Naar verwachting heeft het uitstel van het verbod daarom niet zoveel effect.

Overzicht milieuzones voor brommers en scooters

In Amsterdam geldt een milieuzone voor brom- en snorfietsen. Hebt u een brommer, scooter of snorfiets met een Datum Eerste Toelating (DET) van 2010 of ouder, dan mag u niet meer in de bebouwde kom rijden. In sommige gevallen kunt u een ontheffing krijgen.

Er liggen ook voorstellen om te vervuilende brommers niet meer op het fietspad toe te laten.

In Den Haag geldt sinds 1 december 2020 een volledige milieuzone in Den Haag voor oudere brommers en snorfietsen. U mag met een brom- of snorfiets uit 2010 en daarvoor nergens meer in Den Haag rijden. Oude elektrische brom- en snorfietsen zijn wel toegestaan.

Nijmegen geeft 400 euro sloopvergoeding voor elke brom- of snorfiets met benzinemotor van voor 2011 die in Nijmegen rondrijdt. En maximaal 400 euro extra voor wie meteen een nieuw elektrisch exemplaar aanschaft. De gemeente Nijmegen maakt met deze subsidies serieus werk van het zorgen voor schonere lucht in de stad. Vanaf 2025 is het verboden om met benzine slurpende tweewielers van voor 2011 in het centrum van Nijmegen te rijden.

Meer info over recent TNO onderzoek over de vervuiling van brommers

Bron: Duurzaam Nieuws