Blog

Keep up to date with the latest news

Kernenergie is nergens voor nodig

stop kernenergie

Pas op: de politiek zet ineens vol in op kernenergie. Vol en hard, tegenspraak ongewenst, want de belangen zijn groot. Namelijk het belang van voldoende energie om overproductie en overconsumptie door te laten gaan. De inzet van kernenergie is de dictatuur van het bedrijfsleven.

Weldenkend Nederland moet er nu nog voller en nog harder dan de politiek tegen gaan. Want de belangen zijn groot. Namelijk zowel het klimaatbeleid als onze veiligheid. Geen stralingsbommen in de grond, die wij nu voor ongeveer de eeuwigheid zouden achterlaten, alleen ten behoeve van de korte termijnwinst van aandeelhouders. Overproductie en overconsumptie moeten sowieso beëindigd vanwege uitputting en vervuiling van de aarde. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt intussen de aanpak van de klimaatcrisis belangrijker dan economische groei.

Waarom nu ineens deze ‘vanzelfsprekende’ inzet voor kernenergie? Het einde van de fossiele brandstoffen komt nu heel dichtbij. (Dit is een compliment aan de milieubeweging!) De energie voor economische groei wordt bedreigd en moet snel worden gewaarborgd. Deze zogenaamde vanzelfsprekendheid van kernenergie is een onsympathiek, ja  agressief strijdmiddel. Het sluit discussie uit.

Daarom is nu de site kernenergiealarm.nl ingesteld. Want kernenergie is helemaal niet vanzelfsprekend. Er is een argument dat er voor nu en altijd korte metten mee maakt. Teruggang naar de basale productie en consumptie die de aarde en de lucht aankunnen, betekent een veel kleinere energiebehoefte. Kernenergie is nergens voor nodig.

Geen mens is blij met kernenergie, niemand. Maar op dit moment is de strijdbaarheid nog niet zo groot als vroeger. Dat heeft een reden. Veel mensen zullen zich nu eerder zorgen maken over hun baan in een krimpende economie en geneigd zijn kernenergie dan maar te accepteren. Dat is begrijpelijk. Het is dan ook de taak van de overheid om bestaanszekerheid te organiseren. Dat kan. Een duurzame en circulaire economie biedt volop werkgelegenheid, alleen andere. Nieuwe technologie en grootschalige omscholing dienen te worden gestimuleerd.

Dat doet de overheid niet, zodat mensen bang blijven voor hun baan. Dat komt de politiek alleen maar goed uit, want bange mensen zijn volgzaam. Bereid om alles te accepteren, ook kernenergie. Bestaanszekerheid maakt de mensen vrij om de zorgen, die ze wel degelijk hebben, te uiten. En vrij om voor hun veiligheid op te komen en kernenergie te weigeren.

Want iedereen weet dat kernenergie niet schoon is. Dat het stralingsafval alleen wordt verstopt, maar de mensheid blijft bedreigen – de kinderen van onze kinderen enzovoort.

Iedereen weet best hoe gevaarlijk kernenergie is. Dat kernafval honderdduizenden jaren dodelijke straling houdt. Dat radioactieve vaten warmte produceren en kunnen gaan lekken. Dat aanraking met radioactieve straling plotselinge dood veroorzaakt of op termijn leukemie en geboorteafwijkingen. Dat een kerncentrale kan ontploffen door natuurgeweld, door sabotage, of hacken. Dat dan slachtoffers veroorzaakt en een enorm gebied onbewoonbaar maakt.

Iedereen weet dat bouw en ontmanteling van een kerncentrale miljarden kosten. Dat dit niet voor niets is: de megastraling vereist enorme veiligheidsmaatregelen. Maar veiligheid is nooit gegarandeerd.

Geen mens die dat wil.

Hoe zorgzaam is de politiek? De politiek gaat voor kernenergie vanwege verouderde energiebehoefte. Zij zal die strijd keihard willen voeren. In plaats van ons te beschermen met beperking van energieproductie. Ook elektriciteit is nu al schadelijk: de meeste wordt geproduceerd met biomassa, wat houtstook is, dus veel CO2 uitstoot. Er zijn zo veel redenen om het te veel te stoppen. Dat weten we al sinds het rapport De grenzen aan de groei uit 1972. Oververhitting van de economie plundert de aarde en put deze uit. Het is onverantwoord, het is pervers.

De groei had al gekeerd moeten worden en zal ook worden gekeerd. Een andere economie komt ervoor in de plaats, daar is nu iedereen wel van doordrongen, tot zelfs menige CEO aan toe. Het propageren van kernenergie heeft niets te maken met zorg van de overheid voor mensen. Zorg betekent op een welwillende en vredige manier de transitie organiseren. Bij deze organisatie hoort ook de zorg voor innovatie en omscholing, zodat niemand ongerust hoeft te zijn voor een bestaan en iedereen de vrijheid heeft om voor veiligheid te kiezen.

Daar ziet het nog niet naar uit. Het is aan ons om rampenscenario’s te voorkomen. Wij hebben onze kracht te vinden om een zorgzaam beleid te eisen: omscholing, nieuwe werkgelegenheid, bestaanszekerheid, veiligheid. Dit is een beleid voor een samenleving waarin minder geproduceerd wordt en minder geconsumeerd. Waarin we dus prima toekunnen zonder kernenergie, met zon en wind.

Roep het rond: Kernenergie is nergens voor nodig.

Helen Gerretsen

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht

Bron: Duurzaam Nieuws