Blog

Keep up to date with the latest news

Nieuw framework voor klimaat- en milieurisico’s in duurzame financiële regelgeving

boompje

Het WWF wil de financiële sector helpen om investeringen en activiteiten op een positieve manier voor de natuur in te zetten. Een belangrijk aandachtspunt is het versnellen van de overgang naar toekomstgerichte voorwaarden voor financiële regelgeving. Die moet helpen bij het systematisch mobiliseren van groen kapitaal. 

Daarvoor werkt het WWF nauw samen met centrale banken, financiële toezichthouders en beleidsmakers  in het “Greening financial regulation initiatief” om hun toezeggingen inzake klimaatverandering in daden om te zetten. Onderzoek naar natuurgerelateerde risico’s onthult hun potentieel voor aanzienlijke economische en financiële gevolgen. Om die risico’s te beheersen wil het WWF:

  • beoordeling en beheer van klimaatgerelateerde en ecologische financiële risico’s
  • regelgevende maatregelen en een voorzorgsbenadering om deze risico’s te beperken en
  • aanpassing van de financiële regelgeving om volledig rekening te houden met alle risico’s en om harmonisatie en convergentie van praktijken te waarborgen.

Klimaat- en natuurcrisis

Het zogenoemde SUSREG*-raamwerk is ontwikkeld als onderdeel van het ‘’Greening Financial Regulation-initiatief’’ van WWF. In het licht van de klimaat- en natuurcrisis is het belangrijker dan ooit om de financiële sector te mobiliseren om de overgang naar een koolstofarme, veerkrachtige en duurzame economie aan te jagen.
De COVID-19-pandemie zou, ondanks de nu al ongekende menselijke en economische kosten, wel eens in het niet kunnen vallen bij toekomstige, elkaar versterkende crises. Door elkaar te verergeren, brengen klimaatverandering en natuurverlies onze ecosystemen gevaarlijk dicht bij onomkeerbare omslagpunten”, zegt Vermeulen.

De afgelopen jaren zijn centrale banken en financiële toezichthouders zich er steeds meer van bewust geworden dat klimaatgerelateerde en milieurisico’s aanzienlijke financiële gevolgen hebben en een bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit. Zo publiceerde De Nederlandsche Bank in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs een rapport waarin de financiële risico’s van biodiversiteitsverlies word onderzocht.

Integratie klimaat- en milieurisico’s

Het raamwerk van WWF geeft financiële regelgevers, toezichthouders en monetaire autoriteiten een kader om te beoordelen in welke mate zij klimaat- en milieugerelateerde en sociale risico’s kunnen integreren in de belangrijkste aspecten van hun regelgeving en monetair beleid.

Het raamwerk wordt toegepast in 40 landen, inclusief Nederland. De groep omvat de meeste leden en waarnemers van het Bazels Comité voor Bankentoezicht (BCB), een internationale commissie van bankentoezichthouders.

Dit overzicht biedt waardevolle informatie aan internationale instanties die financiële normen vaststellen (bijvoorbeeld het BCB), initiatieven zoals het Network for Greening the Financial System (NGFS) voorgezeten door De Nederlandse Bank.

SUSREG Tracker platform

Later dit jaar publiceert WWF, na een gespreksronde met centrale banken, regelgevers en toezichthouders in de 40 landen een scorecard op het online ‘SUSREG Tracker’-platform.

Het platform beoordeelt aan de hand van het raamwerk onder andere de prestaties van De Nederlandsche Bank. Dit platform dat regelmatig wordt geactualiseerd is bedoeld voor het uitwisselen van ‘best practices’ en vergelijkingen tussen landen. Ook helpt het om gebiedsterreinen te identificeren waar extra inspanningen nodig zijn.

Meer informatie over SUSREG, voor wie het is bedoeld, de methodologie en de tracker: https://www.susreg.org

Bron: Duurzaam Nieuws