Blog

Keep up to date with the latest news

Oliebedrijven misleiden publiek over klimaataanpak, regeringen willen actie

oliebedrijven misleiden publiek

Regeringen dringen aan op actie nadat grote oliebedrijven het publiek misleiden over klimaatverandering. Uit interne documenten blijkt dat medewerkers van Shell en BP privé hun publieke toezeggingen over de klimaatcrisis tegenspreken.

Wat is er nieuw? Van oliebedrijven is al langer bekend dat hun daadwerkelijke beleid niet altijd overeenkomt met hun uitspraken over klimaatverandering en hun inspanningen daarvoor. Nieuw is dat er nu interne documenten van bedrijven bekend zijn geworden waaruit hun dubbele agenda blijkt.

Waarom is dat belangrijk? Oliebedrijven zijn een belangrijke veroorzaker en aanjager van klimaatverandering. Hun inzet in vermindering van broeikasgassen is cruciaal.

Onder aan de streep: als oliebedrijven klimaatverandering nu niet daadwerkelijk mee gaan aanpakken, kunnen we het behalen van klimaatdoelen definitief vergeten.

Het hele verhaal

Oliebedrijven misleiden publiek, waaronder Shell en BP. De bedrijven werden deze week aangespoord om “hun misleiding een halt toe te roepen” toen de Amerikaanse House committee on oversight and reform documenten vrijgaf waaruit bleek dat leidinggevenden van de olie-industrie in het geheim hun publieke boodschappen over de inspanningen om de klimaatcrisis aan te pakken bagatelliseerden. Dat meldt The Guardian.

In de memo werd beweerd dat interne documenten van BP benadrukten hoe koolstofafvang en -opslag (CCS)  “het volledige gebruik van fossiele brandstoffen in de energietransitie en daarna mogelijk zou kunnen maken”.

Onderzoekers van het Congres brachten ook een interne e-mail van Shell aan het licht waarin het afvangen, gebruiken en opslaan van koolstof (CCUS) werd besproken: “We willen voorzichtig zijn om niet over CCUS te praten als verlenging van de levensduur van olie, gas of fossiele brandstoffen in het algemeen.

Nul-emissies geen Shell doelstelling

De commissie zei dat interne berichtgeving van Shell medewerkers oproept te benadrukken dat netto nul-emissies “een collectieve ambitie voor de wereld” is en geen “Shell-doel of -doelstelling”. De berichten zijn bedoeld om Shell te beschermen (“isoleren”) tegen rechtszaken over “greenwashing” en “misleiding van beleggers” over de klimaatcrisis.

De leidraad vertelt medewerkers: “Gelieve niet de indruk te wekken dat Shell bereid is de kooldioxide-uitstoot te verminderen tot een niveau dat zakelijk gezien geen zin heeft.”

In afzonderlijke documenten leken de oliemaatschappijen Exxon en Chevron het door de industrie geleide Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) te vragen om “taal te schrappen die leden mogelijk verplicht tot beter klimaatgerelateerd bestuur, strategie, risicobeheer en prestatiecijfers en -doelen” en om elke “expliciete toezegging voor OGCI-bedrijven om hun belangenbehartiging af te stemmen op hun klimaatgerelateerde standpunten” te vermijden – met inbegrip van het bepleiten van de overeenkomst van Parijs van 2015.

Klimaatactivisten en sommige investeerders hebben energiebedrijven aangespoord om ambitieuzere emissie reductie doelstellingen na te streven. De activistische belegger Follow This heeft resoluties ingediend op aandeelhoudersvergaderingen in een poging om bedrijven te laten instemmen met doelstellingen in lijn met het akkoord van Parijs.

Shell heeft al rechtszaak verloren

Shell verloor vorig jaar een baanbrekende uitspraak in de Nederlandse rechtbank, toen een rechter het bedrijf opdroeg zijn wereldwijde koolstofuitstoot tegen eind 2030 met 45% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2019. Actievoerders hopen dat de nieuwe chief executive, Wael Sawan, wiens benoeming donderdag werd aangekondigd, de investeringen van het bedrijf in groene energie kan verhogen.

Nadat Shell op Twitter had gevraagd wat anderen zouden doen om de uitstoot te verminderen, zei de commissie dat een communicatiemedewerker privé schreef dat hij het ermee eens was dat dit kon worden gezien als “gaslighting” van het publiek. “We zijn immers in zo’n tweet aan het impliceren dat anderen offers moeten brengen zonder ons op onszelf te richten,” zei hij.

Carolyn Maloney, de voorzitter van de House commissie voor toezicht en hervorming, zei: “Terwijl we geconfronteerd worden met meer dodelijke, extreme weersomstandigheden over de hele wereld, behalen fossiele brandstofbedrijven recordwinsten en voeren ze hun misleidende PR-tactieken op om af te leiden van hun centrale rol in het aanwakkeren van de klimaatcrisis.”

Oliebedrijven misleiden publiek, moeten bedrog stoppen

“Het onderzoek van mijn commissie laat er geen twijfel over bestaan dat, in de woorden van een bedrijfsfunctionaris, de grote oliebedrijven het publiek ‘gaslighten‘. Deze bedrijven beweren dat ze deel uitmaken van de oplossing voor klimaatverandering, maar uit interne documenten blijkt dat ze doorgaan met business as usual. Ik roep de grote fossiele-brandstofbedrijven op hun bedrog te stoppen en hun uitstoot nu te verminderen – voordat het te laat is.”

Jamie Peters, campagneleider bij Friends of the Earth, zei: “Grote oliemaatschappijen zoals Shell, Exxon en Chevron kunnen proberen hun duistere PR-imago te verdoezelen zoveel ze willen, zoals we hebben gezien in de miljoenen dollars die door de industrie in onoprechte greenwash-campagnes zijn gepompt. Maar hoewel het niet verrassend is, bevestigt deze bommelding wat volkomen transparant blijft aan grote olie. Dat oliemaatschappijen van plan zijn te blijven winnen uit winstbejag, in plaats van hun werkwijze te veranderen in het belang van onze gemeenschappen en onze planeet.

“Miljoenen mensen worden nu al geconfronteerd met een gevaarlijke klimaatverandering door extreme hittegolven en verwoestende overstromingen, zoals in Pakistan, omdat ’s werelds grootste vervuilers hun verantwoordelijkheid blijven ontlopen. Ze zullen alleen in het belang van hun aandeelhouders blijven handelen, tenzij regeringen ingrijpen.”

Bron: Duurzaam Nieuws