Privacybeleid Duurzame Vacaturebank

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 04-01-2023.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Duurzame Vacaturebank. U dient zich ervan bewust te zijn dat Duurzame Vacaturebank niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Duurzame Vacaturebank respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u op de volgende manieren contact opnemen:

E-mail: info@duurzamevacaturebank.nl
Telefoon: 0613998980
Post: Witte Klaver 110, 2481CL, Woubrugge

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens en bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wij kunnen (een deel van) onze diensten niet uitvoeren zonder deze gegevens. 

Adverteerder of Zakelijke relatie

Duurzame Vacaturebank publiceert bepaalde gegevens die werkgevers in het account of profiel hebben opgenomen op de vacaturewebsites. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de vacaturewebsites.
Ook de informatie die u zelf op de vacaturewebsites plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de vacaturewebsites. 

Duurzame Vacaturebank gebruikt de door u verstrekte contactgegevens, accountgegevens en professionele gegevens over uw werk en werkgever om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren.

Aanpassen/uitschrijven

Om een account te kunnen maken hebben wij uw e-mailadres nodig. U kunt binnen uw account vervolgens zelf kiezen welke gegevens u verstrekt. U kunt ten alle tijden deze gegevens zelf aanpassen of verwijderen.

Social media en websites van derden

Duurzame Vacaturebank deelt content via social media (LinkedIn, Instagram, Twitter en Facebook) en op duurzaamnieuws. Dat kan zowel tekst als beeld zijn en betreft het vergroten van de verspreiding van content. Op teksten en beelden rust auteursrecht en het delen en/of doorplaatsen anders dan is ingericht op de Duurzame Vacaturebank en haar partners is niet toegestaan, anders dan na schriftelijke toestemming van de Duurzame Vacaturebank.

Voor deze content is het privacybeleid van het specifieke platform van toepassing.

Gerechtvaardigde (bedrijfs-)belangen

Duurzame Vacaturebank kan uw gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-)belangen, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen. Bij de vaststelling of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van Duurzame Vacaturebank en de belangen van betrokkenen. Verwerkingen ten behoeve van het analyseren, onderhouden en optimaliseren van onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën en fraudepreventie kunnen bijvoorbeeld (wanneer een voorafgaande en zorgvuldige belangenafweging in het voordeel van de bedrijfsbelangen uitpakt) op deze rechtsgrond plaatsvinden. Ook voeren wij marktonderzoek uit en stellen wij managementinformatie samen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene) strategie.

Beveiliging gegevens

Duurzame Vacaturebank maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens, fraude te voorkomen en storingen te registeren. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via info@duurzamevacaturebank.nl.

Voor het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden vraagt Duurzame Vacaturebank altijd uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij er sprake is van één van de gevallen zoals hieronder beschreven.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Duurzame Vacaturebank of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies verwijderen

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen of klachten

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met Duurzame Vacaturebank via info@duurzamevacaturebank.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Duurzame Vacaturebank behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassing. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 januari 2023.