Vacature Belangenbehartiger / Adviseur Klimaat & Energie

Advies Overig Fulltime Parttime

Omschrijving van deze functie:

IPO is op zoek naar een

Belangenbehartiger / Adviseur Klimaat & Energie

(32 - 36 uur p/w)

Wat denk jij bij de uitdrukking ‘complexe integrale beleidsvraagstukken’? Lastig? Of vooral: kom maar op? Als het laatste het geval is, dan ontmoeten wij jou graag! Want bij ons mag je gaan werken aan maatschappelijke opgaven, waar jij het verschil in kunt gaan maken.

Over ons

Als Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de twaalf provincies, is ons doel om te werken als aanjager van innovaties en verzorgen wij de uitwisseling van kennis tussen de provincies.

De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun unieke geschiedenis, cultuur en kenmerken.

Wat ze gemeen hebben: alle twaalf spelen ze een cruciale rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op regionaal niveau. Ze dragen bij aan de grote transities en maken het verschil op thema's als water, wonen, energie, natuur en landbouw.

Dit is wat wij doen

Onze opgaven zijn divers, dat kan je je vast voorstellen met zoveel provincies en maatschappelijke belangen. Dus waar ligt jouw kracht en expertise?

We werken nu aan de volgende opgaven, en daar kunnen we jouw hulp heel goed bij gebruiken:

 • Regionale energiestrategieën: naar een duurzame infrastructuur
 • Warmtetransitie: naar een aardgasvrije toekomst
 • Landbouw: naar de juiste balans
 • Toekomstbestendige woningbouw: naar goed en betaalbaar wonen
 • Waterbeleid: naar kwaliteit en beschikbaarheid
 • Duurzame mobiliteit: naar snel, veilig en betaalbaar reizen
 • Regionale economie: naar een sterk en concurrerend Nederland

En dit is hoe jij het verschil kunt maken

Jij bent de schakel tussen de 12 provincies. Je brengt hun inbreng samen tot één standpunt en draagt dat uit in het relevante netwerk. Dit doe je zo dat er altijd een balans is tussen de wensen van de provincies en de mogelijkheden die er in het speelveld zijn. En je benut jouw organiserend vermogen om verbinding te leggen tussen programma’s, de opdracht en inhoudelijke expertise. Jij bent oplettend met oog voor detail en samenwerking weet je mensen mee te krijgen in de richting die de grootste bijdrage levert aan de maatschappij. Met jouw enthousiasme en gedrevenheid weet je ook anderen in hun rol als (strategisch) adviseur, kennisdeler en verbinder te stimuleren.

Een paar van jouw verantwoordelijkheden:

 • Samen met de programmamanager, ben je (ambtelijk) gesprekspartner voor onze partners, zoals de Rijksoverheid, gemeenten en diverse uitvoeringsorganisatie;
 • Je bent onderdeel van relevante (landelijke) werkgroepen op jouw vakgebied;
 • Faciliteren van kennisdeling tussen samenwerkende provincies;
 • Je zorgt voor afstemming van jouw opgave met collega’s die werkzaam zijn binnen andere opgaven, om de onderlinge samenhang te waarborgen.

Dit neem jij mee

Je hebt een brede interesse voor wat er om je heen gebeurt en je bent gemotiveerd om je in te zetten voor maatschappelijke doelen. Je bent open en toegankelijk en je koppelt initiatief, creativiteit en innoverend vermogen aan procesmatig inzicht en een goed organiserend vermogen. Complexe dossiers maak je je snel eigen en je kunt ingewikkelde zaken simpel uitleggen. Je uitstekende redactionele en communicatieve vaardigheden helpen je daar goed bij. Samen met je tactische en strategische adviesvaardigheden en conceptuele flexibiliteit maakt dit jou tot een effectieve belangenbehartiger.

Omdat je weet wat er om je heen gebeurt ben je enorm gemotiveerd om je in te zetten voor maatschappelijke vooruitgang. Opgaven die het verschil gaan maken voor onze toekomst. En daar geven wij jou graag alle ruimte voor. Hoe je dat doet laten we je ook vrij in. Want met jouw kennis en ervaring weet je zaken te koppelen, goed te organiseren en maak je je complexe zaken snel eigen. En

het mooiste van alles je weet dit ook nog eens duidelijk uit te werken en vorm te geven.

Je hebt in elk geval:

 • Een academisch werk- en denkniveau en aantoonbare inhoudelijke kennis op het gebied van jouw opgave;
 • Vaardigheden op het gebied van belangenbehartiging en netwerken;
 • Kennis van het functioneren van het openbaar bestuur (inclusief provincies);
 • Ervaring met het werken binnen een bestuurlijk beleidsmatige omgeving;

Je herkent jezelf in de IPO-kernbegrippen; opgave gestuurd, flexibel, resultaatgericht en open.

Wat bieden wij?

 • Het gaat om een functie in de vaste kern van het IPO, we bieden een contract voor 32 – 40 uur
 • voor één jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd, waarbij het IPO voorkandidaten uit de provincies ook openstaat om dit op basis van detachering vorm te geven;
 • de functie IPO Medewerker B, schaal 11 of 12 afhankelijk van kennis en ervaring (maximaal €6,323,27 bruto bij een fulltime dienstverband);
  Een groot en interessant netwerk;
 • Wij werken tijd- en plaats onafhankelijk, en bieden je een schitterende (flexibele) werkplek op loopafstand van het centraal station van Den Haag;
 • Onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn heel goed, zo krijg je een ABP-pensioen, een studiebudget van € 5.000, - per vijf jaar, aantrekkelijke reiskostenregeling en een keuzebudget van 22,37% boven op jouw salaris. Dit kan je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris.

Reageren

Zie jij een uitdaging? Dan komen wij graag met je in gesprek! Wij zien je reactie graag uiterlijk 30 november 2023 tegemoet. Mail je cv en motivatie naar vacatures@ipo.nl. Zet in de onderwerpregel alsjeblieft: Belangenbehartiger Klimaat & Energie.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de opdracht kun ook mailen naar vacatures@ipo.nl Wij nemen dan zo spoedig mogelijk jouw vraag in behandeling.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Werken bij het IPO

Het IPO kent een sterk naar buiten gerichte cultuur en verricht haar taak door verschillende vormen van samenwerking met de 12 provincies en de bestuurlijke en maatschappelijke partners. Voor deze samenwerking benut het IPO haar netwerk optimaal, ontsluit de beschikbaarheid aan kennis enkunde, is spraakmakend en innovatief en brengt provincies maximaal in positie in diens rol binnen maatschappelijke vraagstukken. De kernbegrippen zijn: opgave gestuurd, resultaatgericht, open netwerkorganisatie en van-voor-door provincies. Het zijn van een opgave gestuurde netwerkorganisatie laat zich vertalen in een vaste kern van medewerkers die breed inzetbaar is binnen de actuele beleidsopgaven van het IPO. Deze vaste kern wordt afhankelijk van de opgave, programma’s, opdrachten, projecten en doelstellingen aangevuld worden met een flexibele formatie van provinciale medewerkers die op basis van inhoudelijke kennis, kunde en ervaring tijdelijk worden ingezet.

Binnen het IPO werken we met persoonlijke resultaatopdrachten. Dat betekent dat je met je leidinggevende met regelmaat afspraken maakt over jouw inzetbaarheid binnen de breedte van de verschillende provinciale kerntaken.

Korte omschrijving van de opdrachten

Regionale energiestrategieën: naar een duurzame infrastructuur

De komende tijd werkt de Rijksoverheid aan een visie voor de energie-infrastructuur in 2050 en netbeheerders investeren in een nieuwe, stabiele energie-infrastructuur. In de tussenliggende periode is er in grote delen van het land nog sprake van acute netcongestie. Door het verkorten van doorlooptijden van ruimtelijke procedures, het stimuleren en toepassen van slimme energiesysteem oplossingen en de aanpassing van de Energiewet doen provincies er alles aan om problemen op het net te voorkomen of op te lossen.

Warmtetransitie: naar een aardgasvrije toekomst

We schakelen af van aardgas en gaan onze huizen en gebouwen anders verwarmen. Daarbij hebben gemeenten de regie, onder andere met de Transitievisie Warmte. De transitie is niet alleen een technische en financiële opgave, maar ook een sociale. Er is niet één weg naar een energiezuinige gebouwde omgeving en in elke wijk, in elke straat en achter elke voordeur zullen de gevolgen zichtbaar zijn. Om de uitvoering op gang te brengen werken provincies samen met gemeenten, Rijk en waterschappen. Op die manier versnellen we de transitie.

Landbouw: naar de juiste balans

De landbouw staat economisch en ecologisch onder druk. Levensvatbare boerenbedrijven en gezond en betaalbaar eten moeten in balans worden gebracht met klimaat, luchtkwaliteit, biodiversiteit, stikstof en water. Boeren en tuinders moeten anders gaan werken en een omslag maken naar

kringlooplandbouw. Dat vraagt om een grote inzet, ook van bijvoorbeeld toeleveranciers en afnemers. Provincies maken voor elk gebied plannen om de milieudoelen te halen, waarbij ook rekening gehouden wordt met industrie, bouw en mobiliteit (verkeer).

Toekomstbestendige woningbouw: naar goed en betaalbaar wonen

Toekomstbestendige woningbouw betekent: klimaatadaptatief en natuurinclusief bouwen, aandacht voor bereikbaarheid en een duurzame energie- en drinkwatervoorziening. De regie op het leggen van de ruimtelijke puzzel waarmee dit gepaard gaat ligt bij de provincies. Het is een veelomvattend vraagstuk dat vele dwarsverbanden vertoont met andere opgaven. Met adequate regelgeving en creatieve arrangementen voor financiering ondersteunen provincies de realisatie van 900.000 woningen in 2030, waarvan ten minste 250.000 sociale huurwoningen.

Waterbeleid: naar kwaliteit en beschikbaarheid

Schoon, mooi, veilig en voldoende water: op dit gebied is er nog het nodige te doen. De belangrijkste opgaven gaan over waterkwaliteit, klimaatadaptatie, droogte en drinkwater. Deze opgaven hangen in hoge mate samen met het ruimtelijk en milieubeleid, zoals bedreiging van natuurgebieden, watergebruik door de landbouw, woningbouw en de warmtetransitie. De provincies spelen een grote rol bij waterbeheer: met beleidskaders, doelstellingen en uitvoerende taken in nauwe afstemming met waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat.

Duurzame mobiliteit: naar snel, veilig en betaalbaar reizen

Groei in mobiliteit heeft grote gevolgen voor onze leefomgeving, veiligheid en klimaat. Daarom zijn er slimme oplossingen nodig, die verder gaan dan extra asfalt of meer openbaar vervoer. Zekerheid en voorspelbaarheid voor reizigers in een duurzaam en toekomstbestendig mobiliteitssysteem zijn daarbij voorwaarden. Veel vraagstukken op mobiliteit spelen zich af op het regionale of provinciale niveau. Met opdrachten als Duurzame Mobiliteit, Toekomst OV, Verkeersveiligheid, Fiets, Publieke Mobiliteit, Fiscaal instrumentarium en Smart Mobility werken provincies aan mobiliteit en zoeken ze naar manieren om elkaar te versterken.

Regionale economie: naar een sterk en concurrerend Nederland

Provincies spelen een belangrijke rol bij het zorgen dat Nederland een van de meest innovatieve en concurrerende economieën ter wereld is en blijft. Met een gezonde arbeidsmarkt en een actief, innoverend bedrijfsleven. En door zich bezig te houden met zaken als bereikbaarheid, mobiliteit, verduurzaming en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Door het zoeken van regionale samenwerking en met visievorming, programmering en uitvoering leveren ze de goede voorzieningen die aan alle ambities een onmisbare bijdrage leveren.

Vragen?

Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op via vacatures@ipo.nl

Belangenbehartiger / Adviseur Klimaat & Energie

IPO,
Den Haag
Reageren voor 30-11-2023
Geplaatst op 15-11-2023