Blog

Keep up to date with the latest news

Verkooptechniek

Integriteit en authenticiteit zijn karaktereigenschappen die essentieel zijn voor degeen die zich begeeft op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Deze eigenschappen zeggen iets over hoe iemand is, en nog niet hoe iemand zich gedraagt. Daardoor kan het voorkomen dat een integer persoon moeite heeft om potentiële afnemers te overtuigen van de voordelen van zijn of haar duurzame producten.

Om succesvol te zijn met het verkopen van duurzame producten en diensten moet iemand in staat zijn om het volgende te doen:

Verbindingen leggen

Duurzaam verkopen is het afstemmen van belangen en het kunnen overbruggen van (vermeende) belangentegenstellingen. Daarvoor is het nodig de werkelijke behoeften van de ander te achterhalen (‘de vraag achter de vraag’). Dit vraagt niet alleen om goed kunnen luisteren maar vooral ook het kunnen stellen van de juiste vragen.

Vertrouwen wekken

Elke verkoopsituatie vraagt om vertrouwen tussen koper en verkoper. Bij duurzaam verkopen is vertrouwen vele malen belangrijker. Reden hiervoor is de nog altijd kwetsbare marktpositie van duurzaamheid in combinatie met een wijdverbreid wantrouwen en scepsis tegen ondernemingen die serieus werk maken van maatschappelijke en ecologische vraagstukken (alsof dat niet ook in hun eigen belang is).
Vertrouwen wekken doe je door betrouwbare informatieverschaffing enerzijds en het effectief omgaan met tegenwerpingen en weerstand.

Probleem oplossend

De essentie van duurzaam verkopen is de aansluiting vinden tussen de wensen en behoeften van de klant en de mogelijkheden die jij met jouw duurzame producten hieraan kan bijdragen. Die link is niet altijd vanzelfsprekend. Het vraagt in veel gevallen de nodige creativiteit en inlevingsvermogen (empathie).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *