Blog

Keep up to date with the latest news

Visstand is er nog veel slechter aan toe dan gedacht

vissen worden kleiner

De afname van de visstand is veel ernstiger dan tot nog toe werd gedacht. Dat blijkt uit de Global Fishing Index, de grootste onafhankelijke beoordeling van de wereldwijde visbestanden tot nu toe.

De helft (49 procent) van de vispopulaties wereldwijd is overbevist, en beslaan nu minder dan 40 procent van wat ze oorspronkelijk waren. Bijna een op de tien vispopulaties is met 90 procent of meer afgenomen en staat op instorten. Dat zijn de nieuwe bevindingen van de Global Fishing Index (GFI), de eerste onafhankelijke beoordeling van 1400 vispopulaties over de hele wereld door meer dan vijfhonderd experts.

Gebrek aan informatie

Daar komt nog bij dat ruim de helft (52 procent) van de wereldwijde visvangst afkomstig is van populaties waar zelfs geen basisinformatie over bestaat. Het is dus onmogelijk vast te stellen in welke mate die populaties belast worden.

“Dat is te wijten aan een gebrek aan monitoring, verergerd door een gebrek aan transparantie onder regeringen en visserijbedrijven over hun activiteiten”, zegt hoofdauteur van de studie Kendra Thomas Travaille, onderzoeker bij de Australische stichting Minderoo Foundation.

Dat is des te zorgwekkender in landen waar visvangst essentieel is voor het levensonderhoud en voeding van de lokale bevolking. Visvangst is een essentiële bron van eiwitten voor wereldwijd meer dan drie miljard mensen, schat de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

Landen scoren slecht

De experts beoordeelden ook het beleid in 142 landen en gaven een score van A tot F. Van de 25 grootste visproducenten, waaronder China, Indonesië, Japan en Rusland, krijgen er maar liefst 20 een D of een E. Vietnam en Maleisië, die tot de tien grootste visproducenten ter wereld behoren, krijgen de laagste score: een F.

Zelfs de best presterende landen krijgen niet hoger dan een C. “Geen enkel land, zelfs niet het beste, komt dus in de buurt om de oceaan te beschermen tegen overbevissing”, zegt Andrew Forrest, voorzitter van de Minderoo Foundation. “Daardoor worden niet alleen de ecosystemen van de oceaan bedreigd, maar ook het levensonderhoud en de voedselzekerheid van miljoenen mensen.”

“Mijn boodschap aan alle 142 landen, zowel ontwikkeld als ontwikkelend, is duidelijk: het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van uw visindustrieën, de omvang van uw vissersvloten en de mate van toegang die wordt geboden aan buitenlandse vloten om in uw wateren te vissen. Elk land in deze index heeft een strenger beheer, betere wetten en beleid, betere handhaving, betere gegevensverzameling en meer op wetenschap gebaseerde beslissingen nodig.”

Bron: Duurzaam Nieuws