Blog

Keep up to date with the latest news

vpro tegenlicht: boeren, burgers en beren

tegenlicht boeren

Vaak zinkt de moed je in de schoenen bij de nieuwste cijfers over verlies aan biodiversiteit, maar de natuur is veerkrachtig en natuurherstel blijkt wonderbaarlijk snel mogelijk, als de juiste condities worden gecreëerd. VPRO Tegenlicht presenteert een voorhoede van daadkrachtige natuurherstellers in Europa. Hoe geven zij de natuur weer een plek voor de toekomst? En hoe ziet onze omgang met de andere diersoorten er dan uit?

De boer is lang niet altijd de boosdoener die niet wil veranderen, maar juist hoeder van ‘nieuwe’ natuur en daarmee ook nog eens de snelste en goedkoopste schakel in CO2-reductie. In de Ooijpolder bij Nijmegen en in Friesland is Tegenlicht getuige van win-win situaties voor boer, landschap en natuur.

groenopladen generic keuzehulp

Het Crowther Lab in Zurich koppelt data over inheemse plantensoorten van 50.000 verschillende bronnen aan zeer gedetailleerde Google Earth scans van het aardoppervlak, en maakt zo de plekken voor nieuwe natuur zichtbaar. Hoe kan deze futuristische benadering bijdragen aan wereldwijd herstel van biodiversiteit?

In Roemenië kochten ecologen samen met rijke filantropen na de val van Ceaucescu 25.000 hectare bos op met als doel de jacht en de boskap te stoppen en de natuur er met rust te laten. Het resultaat: honderden wilde beren, wilde zwijnen, herten en vossen bevolken nu het door ‘rewilding’ getransformeerde gebied. Dat stuit bij boeren wel op praktische problemen en verzet…

De scheiding tussen mens en natuur is op termijn niet houdbaar volgens Bram Büscher, politicoloog en auteur van Convivial Conservation (2020). Zijn vernieuwende visie op natuurbehoud benadrukt de noodzaak van samenleven met planten en (wilde) dieren, ook in de stad. In Nederland komt het bos ook de stad in: Tiny Forests, zelfs de minimale varianten van 6 m2, hebben een enorme positieve impact op de biodiversiteit in de stad.

Met o.a. Jaap Dirkmaat (directeur VCN en initiatiefnemer pilot Ooijpolder), politicoloog Bram Büscher (WUR, auteur Convivial Conservation), Mihai Zotta (technisch directeur Foundation Conservation Carpatia), Jaring Brunia (veehouder in Raerd) en Thomas Crowther (oprichter Crowther Lab).

Credits:
Regie: Bregtje van der Haak
Research: Henneke Hagen en Arnout Arens
Productie: Marie Schutgens
Montage: Tim van der Maden
Eindredactie: Doke Romeijn en Geert Rozinga

Bron: Duurzaam Nieuws