Blog

Keep up to date with the latest news

Wetenschappers willen meer onderzoek naar echte herkomst coronavirus

coronavirus sars-cov-2

Er blijft twijfel bestaan over de herkomst van het coronavirus SARS-CoV-2. Eerder Duits onderzoek aan de Universiteit van Hamburg wees in de richting van een ongeval in het Wuhan laboratorium. Steeds meer andere aanwijzingen steunen de theorie dat een lab-ongeval aan de basis van de pandemie ligt. Dat blijkt uit een rondvraag van CNN op 19 september onder wetenschappers.

In THE ORIGINS OF COVID-19 duikt CNN medisch hoofdcorrespondent Dr. Sanjay Gupta in het onderzoek naar de oorsprong van SARS-CoV-2, het virus dat de pandemie veroorzaakte, en de breuken binnen de wetenschappelijke gemeenschap. Dr. Gupta spreekt met vooraanstaande wetenschappers op het gebied van virologie en epidemiologie, van wie sommigen nog nooit voor de camera hebben gesproken en met de dood zijn bedreigd voor hun werk. Hoewel er consensus is dat het virus niet biologisch is ontwikkeld, bestaat er binnen de wetenschappelijke gemeenschap een kloof over de vraag of het virus rechtstreeks van dieren op mensen is overgegaan of het resultaat was van een mogelijk laboratoriumlek.

De laatste optie wordt steeds meer ondersteund.

Duitse studie

In een Duitse studie concludeert nanowetenschapper prof. Dr. Roland Wiesendanger dat er een aantal kwaliteitsbronnen wijzen op een laboratoriumongeval bij het Wuhan Institute of Virology als oorzaak van de huidige pandemie.

Het onderzoek werd uitgevoerd van januari tot december 2020 en is gebaseerd op uitgebreid interdisciplinair onderzoek onder een breed scala aan informatiebronnen. Het betreft onder meer wetenschappelijke literatuur, artikelen in print en online media en persoonlijke communicatie met internationale onderzoekers. Ze leveren geen wetenschappelijk onderbouwd bewijs, maar ze bieden wel tal van belangrijke indicaties:

  • In tegenstelling tot vroege coronavirus-epidemieën zoals SARS en MERS, heeft nog geen enkel onderzoek de tijdelijke gastheer kunnen identificeren die de overdracht van SARS-CoV-2 van vleermuizen op mensen mogelijk maakte. Er is dus geen goede basis voor een zoönotische theorie als mogelijke verklaring voor de pandemie.
  • De SARS-CoV-2-virussen zijn verbazingwekkend effectief in het binden aan menselijke celreceptoren en het infecteren van menselijke cellen. Dat komt door de speciale celreceptor bindingsdomeinen in combinatie met een speciale (furine) splitsinglocatie van het coronavirus-spike-eiwit. Dit is de eerste keer dat een coronavirus beide kenmerken heeft. Dat duidt op een niet-natuurlijke oorsprong van het SARS-CoV-2 virus.
  • Er waren geen vleermuizen te koop op de natte markt in het centrum van Wuhan, het vermoedelijke centrum van de uitbraak. Het Wuhan Institute of Virology herbergt echter een van de grootste collecties vleermuisvirussen ter wereld. Het is buitengewoon onwaarschijnlijk dat vleermuizen van nature hun weg naar Wuhan hebben gevonden, van bijna 2.000 km verderop, om vervolgens een wereldwijde pandemie te beginnen in de directe omgeving van het Wuhan Institute of Virology.
  • Een onderzoeksgroep van het Wuhan Institute of Virology deed jarenlang onderzoek met genetische manipulatie van coronavirussen om deze juist besmettelijker, gevaarlijker en dodelijker te maken. Dit is aangetoond door talrijke publicaties.
  • Vóór het uitbreken van de coronapandemie werd reeds gedocumenteerd dat veiligheidsmaatregelen onvoldoende waren bij het Wuhan Institute of Virology.

Er zijn tal van directe aanwijzingen dat de SARS-CoV-2 ziekteverwekker uit een laboratorium komt. Ook wijzen die erop dat een jonge onderzoeker van het Wuhan Institute of Virology de eerste persoon was die werd geïnfecteerd. Er zijn ook aanwijzingen dat de Chinese autoriteiten in de eerste helft van oktober 2019 een onderzoek hebben uitgevoerd naar de omstandigheden in het instituut.

“De huidige pandemie van het coronavirus domineert niet alleen de huidige krantenkoppen, maar zal ons nog vele jaren bezighouden, niet in de laatste plaats vanwege de sociale en economische effecten ervan. Een kritisch, wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar de oorsprong van de huidige pandemie is dan ook van groot belang. Alleen op basis van deze kennis kunnen adequate voorzorgsmaatregelen worden genomen om de kans op herhaling van soortgelijke pandemieën in de toekomst te minimaliseren ”, legt Professor Wiesendanger uit.

Open discussie noodzakelijk

Het onderzoek werd in januari 2021 afgerond en in eerste instantie verspreid en besproken in wetenschappelijke kringen. De publicatie beoogt een brede discussie op gang te brengen, in het bijzonder met betrekking tot de ethische aspecten van dergelijk “gain-of-function” -onderzoek, dat pathogenen besmettelijker, gevaarlijker en dodelijker maakt voor mensen. Na het uitbrengen van zijn studie legde prof. Wiesendanger uit: “Dit kan niet langer alleen een zaak zijn voor een kleine groep wetenschappers; het is dringend dat het een openbaar debat wordt.”

Onlangs bracht een team onderzoekers van de WHO nog een bezoek aan China om de oorsprong van het coronavirus te achterhalen. Daar was ook de Nederlandse Marion Koopmans van het RIVM bij. Zij concludeerde dat de betrokkenheid van het Wuhan Institute ‘hoogst onwaarschijnlijk’ was. Waarop die uitspraak was gebaseerd werd niet duidelijk. Wel is bekend dat het onderzoek door de WHO systematisch door de Chinezen werd bemoeilijkt en bij herhaling vertraagd.

Niet de eerste

Wiesendanger is niet de eerste wetenschapper die de officiële verwijzingen naar zoönose in twijfel trekt. Eerder deed de Noorse wetenschapper Birger Sørensen dat ook al. Dat een gerenommeerde Duitse universiteit hier nu haar gewicht achter zet maakt de argumenten alleen maar sterker.

De studie van Wiesendanger is gepubliceerd op doi.org.

Bron: Duurzaam Nieuws