Blog

Keep up to date with the latest news

XR voert actie op zes vliegvelden tegen klimaatschade, overlast en uitbuiting  

vliegtuig co2 luchtvaart

Een brede coalitie van bezorgde burgers organiseert op zaterdag 14 mei zes manifestaties op de vliegvelden Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht, Groningen en Lelystad. Zij protesteren tegen de groeiende overlast van en klimaatschade door het vliegverkeer. Ook willen zij hun solidariteit tonen met uitgebuit personeel in onder meer de bagageafhandeling. Nooit eerder werd op zoveel Nederlandse luchthavens tegelijk actie gevoerd. 

Volg de livestream zaterdag 14 mei, 11-14 uur vanaf meerdere vliegvelden op https://www.facebook.com/ExtinctionRebellionNL 

Vraag Offerte aan

De manifestaties bieden ruimte aan sprekers, muziek en een landelijk stiltemoment. De burgers willen met de vreedzame bijeenkomsten tonen hoe breed en divers de wens voor krimp van de luchtvaart is. Zij pleiten voor krimp van Schiphol en sluiting van kleinere, verliesgevende luchthavens zoals Maastricht, Rotterdam en Lelystad.

De krimp moet beginnen met het weren van de vele overstappers. Deze voegen vrijwel niets toe aan de Nederlandse economie maar zorgen voor het grootste deel van de overlast en vervuiling. Ook moeten de werkelijke kosten van vliegen doorberekend worden in de prijs van vliegtickets, die nu veel te laag is.

Schadelijke effecten

De luchtvaartindustrie heeft veel schadelijke effecten op de samenleving: het levert een grote bijdrage aan de gevaarlijke opwarming van de aarde, hoognodige woningbouw wordt onmogelijk en de volksgezondheid loopt gevaar door geluidsoverlast, uitstoot van ultrafijnstof en kankerverwekkende stoffen. Ook heeft een deel van het grondpersoneel te maken met zeer lage lonen en extreme werkdruk.

“Paradijs werd hel”

Op de site https://vliegherrie.nl vertellen duizenden Nederlanders wat de geluidsoverlast van het vliegverkeer aanricht in hun persoonlijke levens. Een van de initiatiefnemers van de manifestatie is Cor Mastwijk: “Ik woon al 44 jaar in Vinkeveen. Toentertijd noemde ik het mijn paradijs, maar inmiddels is het een hel geworden met laag overvliegende vliegtuigen, van vijf uur ’s ochtends tot twaalf uur ’s nachts. Daarom voer ik actie tegen Schiphol. De luchtvaartsector ontkent de klimaatcrisis en hun bijdrage eraan, dat kan niet langer.”

Nog meer schade dreigt

Alarmerende IPCC-rapporten roepen steeds weer op tot krimp van de luchtvaart. De inmiddels definitief geworden Luchtvaartnota en de daaruit volgende luchtruimherziening monden echter uit in nog meer overlast en vervuiling, onder meer door laagvliegroutes als gevolg van de opening van Lelystad Airport en een vierde naderingsgebied voor Schiphol boven de provincies Utrecht en Gelderland.

Het luchtvaartbeleid in Nederland komt tot stand op basis van gebrekkige, veelal door de industrie zelf aangeleverde informatie. De burger wordt nauwelijks gehoord, waardoor tal van misstanden ontstaan als het niet meerekenen van geluid, stikstof- en CO2-uitstoot boven een bepaalde vlieghoogte, het ernstig belemmeren van woningbouw. De fiscale vrijstellingen, bijvoorbeeld op kerosine, lopen in de miljarden euro’s per jaar. Vliegvelden opereren veelal zonder de verplichte luchthavenbesluiten en natuurwetvergunningen.

Eindelijk gehoord

Zienswijzen en participatietrajecten hebben geen enkel effect gehad om het beleid te verbeteren. Met deze manifestaties hopen de burgers eindelijk gezien en gehoord te worden door de Haagse politiek. De manifestaties zijn vreedzaam en familievriendelijk en hebben nadrukkelijk niet tot doel de doorstroom op de vliegvelden te beperken. De manifestaties zijn online te volgen via live streams op sociale media als Twitter, Facebook en Instagram.

Meer informatie over de programma’s per luchthaven is te vinden op de speciale website https://14meimanifestatie.nl.

De manifestaties op de vliegvelden worden ondersteund door een groot aantal maatschappelijke en burgerorganisaties: Extinction Rebellion, Milieudefensie, Greenpeace, Urgenda, Milieufederaties Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg, Overijssel en Drenthe, SchipholWatch, Fridays For Future, Students For Future, Grootouders voor het Klimaat, Waddenvereniging, Stop Ecocide, Fossielvrij NL, Social Tipping Point Coalitie, Jonge Klimaatbeweging, Mobilisation for the Environment (MOB), Natuur & Milieu, Werkgroep Toekomst Luchtvaart, Stay Grounded, Youth for Climate NL, Platform Vliegoverlast Amsterdam, BTV-Rotterdam, SATL, Werkgroep Red Gelderland, plus de officiële bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol.

Extinction Rebellion

Extinction Rebellion wil door middel van vreedzame, creatieve en ontregelende acties de overheid bewegen in te grijpen in de escalerende klimaat- en ecologische crises. De wereld stevent met de huidige koers af op een temperatuurstijging van meerdere graden in 2100. De beweging wil dat de overheid eerlijk is over de risico’s van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, doet wat nodig is om de uitstoot van broeikasgassen te stoppen en een burgerberaad opricht om te zorgen voor een rechtvaardige transitie. Extinction Rebellion is opgericht in 2018 en inmiddels actief in 72 landen.

Bron: Duurzaam Nieuws