Oikocredit Nederland,

Vacature Lid Raad van Toezicht Vereniging Oikocredit Nederland

Communicatie Vrijwilliger

Omschrijving van deze functie:

ORGANISATIE
Oikocredit is een van de grootste sociaal investeerders in microkrediet, landbouw en duurzame energie ter wereld. Met een netwerk van meer dan 500 partners hebben we zo impact op de levens van 32 miljoen mensen in lage inkomenslanden en gemeenschappen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Caribiën. Oikocredit bereikt haar doelstellingen door toegang tot financiële diensten mogelijk te maken en te investeren in niet-financiële diensten zoals capaciteitsopbouw voor onze partners. Oikocredit is een coöperatie met honderden leden over de hele wereld.

Een aantal van hen zijn verenigingen die het werk van Oikocredit promoten en ondersteunen. Oikocredit Nederland is een van de grootste ‘steunverenigingen’ en levert een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van de doelstellingen van Oikocredit. De vereniging doet dat onder meer door voorlichting en educatie, alsmede door werkzaamheden uit te voeren t.b.v. het SBONF. De AFM vergunning houdende entiteit Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds werft en beheert beleggingen via het Oikocredit Nederland Fonds.

In 2024 staat de vereniging voor de uitdaging om de rol en identiteit van de organisatie in de samenleving te herijken, passend bij de ontwikkelingen in de samenleving en de doelstellingen van Oikocredit.

Het kantoor in Utrecht heeft een kleine professionele staf van 11 medewerkers. De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit 4 leden met elk een eigen aandachtsgebied.

Door het vertrek van een van de leden van de Raad van Toezicht is de Raad per 1 april 2024 op zoek naar een Lid Raad van Toezicht met aandacht voor marketing en communicatie.

Lid Raad van Toezicht (met aandacht voor communicatie en bewustwordingscampagnes)

 • Bewaakt samen met de overige Rvt leden het functioneren en de kwaliteit, integriteit en koers van de vereniging Oikocredit Nederland.
 • Stelt samen met de overige RvT leden de begroting en jaarcijfers vast.
 • Is een sparring partner en inspirator voor de directeur en medewerkers, onder andere inzake opstellen en uitvoeren van strategische plannen en in het bijzonder het aandachtsgebied van communicatie en bewustwordingscampagnes.
 • Is in staat de visie van Oikocredit Nederland uit te dragen.
 • Kan samen met directie en medewerkers een passend antwoord formuleren op de veranderende rol van verenigingen in onze samenleving.
 • Heeft verbinding met de missie van Oikocredit (Nederland).
 • Heeft goed inzicht in rol van toezichthouder en bestuurlijke verhoudingen.
 • Heeft aantoonbare kennis van en ervaring in het aandachtsgebied communicatie en (bewustwordings)campagnes.
 • Is bereid en enthousiast om onbezoldigd 10 uur per maand te investeren in Oikocredit Nederland, waaronder circa 6 vergaderingen op jaarbasis in Utrecht.
 • Is een inspirerende en verbindende persoonlijkheid.
 • Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw gezien de huidige samenstelling van de raad van Toezicht.

Belangstellenden kunnen per e-mail o.v.v. “vacature RvT” tot en met uiterlijk dinsdag 12 maart reageren middels een brief en cv gericht aan: Vereniging Oikocredit Nederland, t.a.v. de heer Ruard Ganzevoort, voorzitter van de Raad van Toezicht. Het e-mail adres is: nederland@oikocredit.nl. Voor meer informatie kunt u de heer Ganzevoort bereiken op telefoonnummer: 06-23080850.

(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld).

Oikocredit Nederland,

Vragen?

Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op via nederland@oikocredit.nl

Lid Raad van Toezicht Vereniging Oikocredit Nederland

Oikocredit Nederland,
Utrecht
Reageren voor 12-03-2024
Geplaatst op 13-03-2024
Vacature is verlopen

Aanbevolen vacatures.

De Partij voor de Dieren zoekt een gedreven leidinggevende ondersteuning/HR (M/V/X) – 24 uur per week
Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren ·
Den Haag
Reageer voor 2024-06-16

Ben jij een gemotiveerde en positieve kandidaat? Solliciteer snel!

Onderzoeker Biodiversiteit en Duurzame landbouw
Louis Bolk Instituut ·
Bunnik
Reageer voor 2024-06-13
Onderwijs/wetenschap

Ben jij een gemotiveerde en positieve kandidaat? Solliciteer snel!

Projectmanager energietransitie
Klimaatstichting HIER ·
Utrecht
Reageer voor
Overig

Ben jij een gemotiveerde en positieve kandidaat? Solliciteer snel!