Amsterdam

Amsterdam Green Campus (UvA)

Amsterdam Green Campus (AGC) is een stichting zonder winstoogmerk van de Universiteit van Amsterdam, met als missie om de transitie naar een duurzame leefomgeving te katalyseren.Wij geloven dat je voor een duurzame transitie iedereen nodig hebt. Dat betekent dat je moet samenwerken. AGC ziet meerwaarde in samenwerking tussen de verschillende opleidings- en kennisinstellingen, overheden en ondernemers en brengt deze partijen bij elkaar. Zo verzorgen wij de brugfunctie tussen werelden die elkaar nodig hebben, maar niet altijd weten te vinden.AGC is een katalysator voor samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden, ondernemers en talent. Door te investeren in de relatie met onze maatschappelijke partners worden kennisvragen opgehaald, komt kennisdeling tot stand en komen ideeën tot uitwerking. Dit doen we via onze drie kernactiviteiten. Wij organiseren en coördineren netwerkbijeenkomsten, projecten en onderwijsactiviteiten.

Onze missie

https://www.youtube.com/watch?v=dN8We8IIIJQ

Openstaande vacatures.

Geen vacature gevonden

Sustainable Development Goals.

infrastructure,Sustainable cities and communities,partnerships