Utrecht/Hybride

Energie Samen

Duurzame energie
Energie Samen is de landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties en andere collectieve energie-initiatieven.Samen met duurzame burgerinitiatieven uit steden, dorpen en wijken, van vrienden en van buren, steken wij de handen uit de mouwen voor meer en sterkere (lokale) duurzame energie en -besparingsprojecten! Energie Samen behartigt de belangen van energiecoöperaties en andere duurzame energiecommunities bij overheden, toezichthouders en netbeheerders.Energie Samen vertegenwoordigt direct of indirect het grootste deel van de coöperatieve en particuliere opwek in Nederland. Samen staan we sterker; door onze grote achterban hebben we een stevig netwerk kunnen opbouwen, zowel bij de ministeries als in de Tweede Kamer. En door krachten te bundelen met anderen kan je je als lokale energiecoöperatie bezig houden met je kerntaak: de energietransitie op lokaal niveau.

Onze missie

Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan meewerken aan en profiteren van een schone en betaalbare energievoorziening voor ons allemaal.

Openstaande vacatures.

Geen vacature gevonden

Sustainable Development Goals.

Sustainable cities and communities