Gemeente Amersfoort

Openbaar bestuur
Amersfoort is een stad die zich in hoog tempo ontwikkelt, vol projecten en initiatieven. Er wonen zo'n 160.000 mensen en we groeien de komende jaren gestaag door. Met een compacte organisatie en een cultuur waarin we direct en open communiceren willen we dit zo duurzaam mogelijk doen.

Onze missie

We hebben als Gemeente Amersfoort stevige ambities op het gebied van duurzaamheid. In 2030 willen we - ondanks een forse inwonersgroei - onze CO2-uitstoot meer dan hebben gehalveerd zodat we in 2050 vrijwel CO2-neutraal zijn.

Openstaande vacatures.

Geen vacature gevonden