Schipluiden

Gemeente Midden-Delfland

Openbaar bestuur
Midden-Delfland is een landelijk gemeente met een waardevol agrarisch veenweidelandschap. Ondanks oprukkende verstedelijking is het oorspronkelijk cultuurlandschap met de vele sporen uit het verleden bewaard gebleven. Het open groengebied is als recreatiegebied van groot belang voor de leefbaarheid voor de inwoners van de omliggende steden. Samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere overheden werkt de gemeente aan behoud en versterking van de ongekende kwaliteiten.

Openstaande vacatures.

Projectleider Energietransitie
Gemeente Midden-Delfland ·
Schipluiden
Reageer voor 2023-06-24
Openbaar bestuur
CommunicatieManagement

Ben jij een gemotiveerde en positieve kandidaat? Solliciteer snel!