Den Haag

Verbond van Verzekeraars

Non-profit
Het Verbond van Verzekeraars is een belangenorganisatie in Nederland die de belangen behartigt van verzekeringsmaatschappijen. Het is geen bedrijf op zich, maar eerder een vereniging die bestaat uit verschillende verzekeringsmaatschappijen. Het doel van het Verbond van Verzekeraars is om de gemeenschappelijke belangen van de verzekeringssector te behartigen en de branche te vertegenwoordigen in verschillende aangelegenheden, waaronder wet- en regelgeving, consumentenbescherming en maatschappelijke kwesties.

Onze missie

Door gezamenlijk op te treden, kan het Verbond van Verzekeraars invloed uitoefenen op beleidsvorming en wetgeving die van invloed is op de verzekeringssector. Ze bieden ook een platform voor samenwerking en uitwisseling van informatie tussen verzekeringsmaatschappijen.

Voor bedrijven die actief zijn in de verzekeringssector, kan het lidmaatschap van het Verbond van Verzekeraars voordelen bieden, zoals een gezamenlijke stem in beleidskwesties, toegang tot branche-informatie en de mogelijkheid om gezamenlijk aan oplossingen te werken voor gemeenschappelijke uitdagingen.

Openstaande vacatures.

Geen vacature gevonden

Sustainable Development Goals.

Decent work and economic growth,Sustainable cities and communities,Climate action