Amsterdam

VluchtelingenWerk Nederland

Non-profit
VluchtelingenWerk behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. De keuzes die we maken over onze inzet, baseren wij op de wensen en behoeften van vluchtelingen en de mogelijkheden die wij als organisatie hebben om diensten op een kwalitatief hoogwaardig niveau aan te kunnen bieden. Vluchtelingen zijn ook deel van een inclusieve samenleving. Onze inzet is erop gericht om vluchtelingen in staat te stellen zelfstandig een actieve bijdrage te leveren aan onze samenleving.

Onze missie

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, breed samengestelde professionele organisatie die zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en met vele vrijwilligers inzet voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie, primair in Nederland.

Onze gestelde ambities voor de komende jaren zijn terug te vinden in "Visie2025"

Kernactiviteiten.

Juridische veiligheid – Asiel

We zetten ons op creatieve manieren in om de overheid te houden aan mensenrechtenverdragen. We zoeken continu naar effectieve manieren om onze visie te laten horen en de overheid te bewegen om mensenrechten te respecteren.

Maatschappelijke veiligheid – Integratie

We zetten aansprekende en effectieve werkwijzen in om het integratieproces van vluchtelingen ten volle te ondersteunen en te faciliteren, zodat vluchtelingen volwaardig kunnen participeren in de maatschappij.

Draagvlak

We zijn zichtbaarder in het publieke debat en mobiliseren onze achterban en anderen die vluchtelingen een warm hart toedragen om hetzelfde te doen. Met campagnes focussen we o.a. op meer ontmoeting en op het tegengaan van polarisatie.

Internationale solidariteit

We laten ons meer zien op het internationale toneel en bundelen de krachten met Europese vluchtelingenorganisaties, omdat het asielbeleid steeds meer door de Europese Unie wordt bepaald.

Onze organisatie

We vereenvoudigen onze organisatie door verder te gaan als één stichting. Zo gaat minder tijd verloren aan organisatorische zaken en is er meer tijd voor vluchtelingen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Openstaande vacatures.

Geen vacature gevonden

Sustainable Development Goals.

Reduced inequealities,Peace justice and strong insitutions