Triodos Bank

Bedrijfscultuur Triodos Bank

De bedrijfscultuur van Triodos Bank is open en transparant. Net als onze benadering van bankieren.  Medewerkers worden betrokken bij de missie van de organisatie en we stimuleren onderlinge samenwerking binnen en tussen afdelingen.

Alle medewerkers nemen deel aan een wekelijkse vergadering en alle nieuwe medewerkers krijgen een uitgebreide kennismaking met het werk van de bank. Er zijn bijeenkomsten tijdens de lunchpauze of na werktijd, waarbij alle medewerkers de gelegenheid hebben om diverse onderwerpen te bespreken of om naar een presentatie van een gastspreker te luisteren. Dergelijke bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en alle deelnemers mogen voorstellen voor discussieonderwerpen indienen.

Loopbaan en ontwikkeling bij Triodos Bank

Ontwikkel uzelf: maatwerkopleidingen en Triodos Academy
Triodos Bank is voor het verwezenlijken van haar missie afhankelijk van de persoonlijke ontwikkeling van elke medewerker. Opleiding en scholing spelen daarom een zeer belangrijke rol in ons personeelsbeleid. Ons opleidingsprogramma voorziet in zowel individuele lessen als groepsbijeenkomsten. We bieden gespecialiseerde cursussen aan die gericht zijn op het ontwikkelen van persoonlijke en professionele vaardigheden.

Triodos Academy

We hebben onze eigen Triodos Academy opgericht, waar cursussen en seminars worden gegeven voor managementontwikkeling en visionair leiderschap, plus seminars voor medewerkers over de kernwaarden van de bank. Elke medewerker is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkeling, waarbij zijn of haar manager en de HR-afdeling een ondersteunende en begeleidende rol spelen.

Arbeidsvoorwaarden Triodos Bank

Rechtvaardige beloning

Binnen het Nederlandse salarissysteem heeft Triodos Bank ervoor gekozen om het verschil tussen het laagste en hoogste salaris te beperken. Triodos Bank heeft toestemming gekregen om op dit vlak af te wijken van de Algemene Bank-CAO. Voor alle overige voorwaarden volgt Triodos Bank wel de CAO.

Primaire arbeidsvoorwaarden

  • Marktconform salaris.
  • Aantrekkelijke pensioenregeling, vooralsnog premievrij.
  • Mogelijkheid om 2 weken extra vakantiedagen te kopen.
  • Mogelijk om in deeltijd te werken.
  • Optioneel: collectieve zorgverzekering.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

We bieden uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden die passen bij onze waarden en missie:

  • Volledige vergoeding van OV-reiskosten woonwerkverkeer, om reizen met het openbaar vervoer te stimuleren.
  • Fietsregeling.
  • Gunstige verhuisregeling als een medewerker dicht bij het werk gaat wonen.

 

www.triodosbank.nl