Gemeente Amsterdam,

Vacature Strategisch financieel adviseur Duurzaamheid

Advies Financieel Fulltime Parttime

Omschrijving van deze functie:

Strategisch financieel adviseur Duurzaamheid

32-36 uur per week

 • Je kijkt met een brede blik naar strategie, organisatie, financiën en bedrijfsvoering in relatie tot duurzaamheid.
 • Je draagt bij aan een duurzaam en groen Amsterdam door vanuit financieel perspectief mee te denken en te adviseren over uitdagende duurzaamheidsvraagstukken.
 • Je werkt in een deskundig team dat proactief te werk gaat. Dit doen we in een informele sfeer waarin we openstaan voor elkaars ideeën en ruimte is voor eigen initiatief.

De functie

In jouw rol draag je actief bij aan de ontwikkelingen en besluiten rondom duurzaamheid. Je bent een bruggenbouwer tussen de ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid en de beschikbare (financiële) middelen. Je adviseert het management en bestuur over hoe de beschikbare middelen optimaal kunnen worden ingezet om de doelen te bereiken. Ook lever je een bijdrage aan de positionering van de financiële unit binnen de afdeling Duurzaamheid.

De organisatorisch inbedding van de aanpak van duurzaamheid is sterk in beweging met o.a. de oprichting van een aparte uitvoeringsorganisatie en een steeds belangrijkere rol voor andere directies met bijbehorende samenwerking. Het is uitdagend om binnen dit veranderende speelveld jouw rol te pakken en te adviseren vanuit het financiële perspectief. Je bouwt aan een netwerk, zowel binnen de eigen directie als met andere organisatie onderdelen en externe partijen. Je doet proactief verbetervoorstellen ten aanzien van de huidige processen om vervolgens door te pakken met het inrichten hiervan. Je krijgt de ruimte om nieuwe taken op te pakken, zoals het opzetten van een werkwijze om gestructureerd extra middelen vanuit het Rijk en EU te genereren.

Momenteel gaat relatief veel tijd naar de coördinatie en advisering rond de P&C producten, zoals het jaarprogramma van de afdeling Duurzaamheid en de bijdrage vanuit de afdeling aan de gemeentelijke P&C producten zoals begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening. We zijn nu als afdeling in een transitiefase waarbij het zwaartepunt meer komt te liggen op strategische advisering vanuit financieel perspectief m.b.t. duurzaamheidsontwikkelingen binnen de stad waar de afdeling een rol bij heeft. In beperkte mate zal je nog wel een rol spelen bij de P&C, bijvoorbeeld door advisering over de jaarlijkse financiële en activiteitenplanning, tussentijdse monitoring en bijsturing. Wil je meer weten over de Klimaatdoelstellingen gemeente Amsterdam? Ga naar www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/duurzaamheid!

Daarnaast adviseer je over projecten die gebruik willen maken van leningen van het Duurzaamheidsfonds en hebt hiervoor contacten met initiatiefnemers. Je beoordeelt leningsaanvragen en stelt overeenkomsten op. Je zorgt dat de voorwaarden van het fonds afgestemd zijn op de actuele ontwikkelingen om zo de middelen effectief in te zetten.

Dit doe je op een gemiddelde dag

 • Je denkt mee met de transitie waar onze afdeling middenin zit en adviseert over het optimaliseren van processen en, bijvoorbeeld over strategische personeelsplanning.
 • Je denkt mee en adviseert over financiële aspecten van een taak van een inhoudelijk team, bijvoorbeeld een advies over een businesscase voor een aardgasvrije buurt.
 • Je overlegt met je collega's over het opzetten van een strategie voor het aantrekken van Rijks- en EU-subsidies.
 • Je breidt in korte tijd je netwerk uit. Zo schakel je met andere organisatieonderdelen.
 • Je beoordeelt een aanvraag voor leningen van het Duurzaamheidsfonds, bijvoorbeeld een aanvraag van een maatschappelijke organisatie om haar gebouw te isoleren en zonnepanelen op het dak te leggen.

Hier ga je aan de slag

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

Je werkt binnen de afdeling Duurzaamheid dat zich met 6 teams richt op de energietransitie, luchtkwaliteit, circulaire economie en een groene gezonde stad. Jouw team Advies, Verbinding en Ondersteuning (AVO) speelt hierbij een ondersteunende en adviserende rol. Team AVO bestaat uit 17 professionals met diverse expertises zoals financiën, wet- en regelgeving, subsidies en projectondersteuning, alle gerelateerd aan duurzaamheid. Wat ons verder kenmerkt? We zijn deskundig, gaan proactief te werk en werken graag met elkaar samen. Dit doen we in een informele sfeer waarin we openstaan voor elkaars ideeën.

Erik over zijn werk als Strategisch Adviseur R&D:

“Het is stimulerend om in een klein team van enthousiaste financiële collega’s een bijdrage te leveren aan een duurzamer Amsterdam. De variatie in de soort werkzaamheden maakt het boeiend. Het ene moment denk je bijvoorbeeld op strategisch niveau mee over de financiële consequenties van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. En op een ander moment heb je contact met een bedrijf, maatschappelijke organisatie of energiecoöperatie over een lening voor bijvoorbeeld de isolatie van een gebouw of zonnepanelen. Het varieert daarmee van het strategisch adviseren tot het leveren van een bijdrage aan direct tastbare resultaten in de stad.

Het duurzame speelveld in Amsterdam is momenteel sterk in beweging, ook organisatorisch. Het is interessant en uitdagend om een bijdrage te leveren aan zo’n verandertraject. Dit biedt ook extra ruimte voor eigen initiatief bij het adviseren en implementeren.”

Dit breng je mee

Voor deze functie Strategisch financieel adviseur Duurzaamheid beschik je over:

 • Je hebt een afgeronde wo- of hbo-opleiding in de richting van bedrijfseconomie, bedrijfskunde, bestuurskunde of vergelijkbaar.
 • Je hebt minimaal drie jaar relevante ervaring, zoals het formuleren van heldere strategische financiële adviezen en het werken binnen een P&C-cyclus.
 • Je hebt ervaring op het gebied van financieel beleid en financieel bestuurlijke processen.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het geven van advies op hoger managementniveau in een politiek-bestuurlijke context.
 • Je hebt goede communicatievaardigheden. Je kunt jezelf mondeling goed uitdrukken en kunt heldere en overtuigende adviesstukken schrijven.

Aan competenties breng je mee:

 • Omgevingsbewustzijn: Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.
 • Samenwerken: Levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team.
 • Politieke sensitiviteit: Zich kunnen verplaatsen in het politieke speelveld; de complexe belangen onderkennen waar stakeholders mee geconfronteerd worden; de politieke haalbaarheid van voorstellen kunnen inschatten.
 • Initiatief: Onderneemt zelfstandig actie. Signaleert kansen en zet deze om in verbeterings- en vernieuwingsacties, die bijdragen aan betere organisatieprestaties.
 • Resultaatgerichtheid: Concrete doelen als uitgangspunt nemen voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is.
 • Overtuigingskracht: Oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Communiceert ideeën duidelijk en stellig.

Dit bieden we jou

Als Strategisch financieel adviseur Duurzaamheid kom je ons 32 uur per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.

 • Een bruto maandsalaris van € 5.008,- tot € 6.777,- (schaal 12) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met daarna de mogelijkheid op een overeenkomst voor onbepaalde tijd als je op dit moment nog geen, of een tijdelijke, arbeidsovereenkomst hebt bij de gemeente Amsterdam.
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kan blijven uitdagen.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,21 per kilometer wanneer je reist met het openbaar vervoer, € 0,15 wanneer je reist met de fiets of lopend en € 0,10 wanneer je met de auto reist. Er geldt een maximum van 45 kilometer per enkele reisafstand.
 • Een thuiswerkvergoeding van € 3,- netto per werkdag dat je thuis werkt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.

Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk de Personeelsregelingen Gemeente Amsterdam (PGA): www.amsterdam.nl/pga.

Solliciteren naar deze baan

 • Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we jouw sollicitatie graag vóór 6 mei 2024 via het sollicitatieformulier op onze website.
 • In jouw motivatiebrief zien we terug wat je aanspreekt in deze positie, wat jouw meerwaarde is en hoe je de rol gaat aanpakken.
 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn en bestaat uit twee selectiegesprekken.
 • De gesprekken vinden fysiek plaats op locatie.
 • Van elke collega die ons komt versterken vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Vragen over deze vacature?

Over de functie kun je Strategisch financieel adviseur Duurzaamheid Delia Leertouwer benaderen via d.leertouwer@amsterdam.nl of via 0639334509. Over de sollicitatieprocedure kun je Rick de Bruijn benaderen, Recruiter via rick.de.bruijn@amsterdam.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente Amsterdam,

Strategisch financieel adviseur Duurzaamheid

Gemeente Amsterdam,
Amsterdam
Reageren voor 12-05-2024
Geplaatst op 07-05-2024
Vacature is verlopen

Aanbevolen vacatures.

Onderzoeker Biodiversiteit en Duurzame landbouw
Louis Bolk Instituut ·
Bunnik
Reageer voor 2024-06-13
Onderwijs/wetenschap

Ben jij een gemotiveerde en positieve kandidaat? Solliciteer snel!

Projectmanager energietransitie
Klimaatstichting HIER ·
Utrecht
Reageer voor
Overig

Ben jij een gemotiveerde en positieve kandidaat? Solliciteer snel!

Adviseur afval en grondstoffen
Gemeente Zeewolde ·
Zeewolde
Reageer voor 2024-06-05
Advies

Ben jij een gemotiveerde en positieve kandidaat? Solliciteer snel!