AI klimaatvoorspelling ziet snellere opwarming voorbij 1,5 graad

Klimaatvoorspelling met kunstmatige intelligentie, AI klimaatvoorspelling, levert nieuw bewijs dat onze planeet meer dan 1,5 graad zal opwarmen in de komende vijftien jaar. Zelfs indien we een pak minder gaan uitstoten, is het “zeer waarschijnlijk” dat ook de drempel van 2 graden overschreden wordt.

Volgens de nieuwe studie van de Amerikaanse universiteit van Stanford zal de aarde hoogstwaarschijnlijk meer dan 2 graden warmer worden tegen 2050. Dat zou betekenen dat we de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs niet halen, met ernstige gevolgen voor de volksgezondheid, de natuur en de wereldeconomie.

Die bevindingen spreken het meest recente IPCC-rapport tegen. Het nochtans gezaghebbend werk van het VN-klimaatpanel stelt immers dat onze aarde enkel de 2 graden-drempel zal overschrijden als de uitstoot van broeikasgassen blijft stijgen.

Het IPCC-rapport stelt dat de grens van 2 graden waarschijnlijk niet zal worden bereikt als de emissies vóór 2080 tot netto nul worden teruggebracht. “Maar de AI klimaatvoorspelling is ervan overtuigd dat, als netto nul-emissies nog een halve eeuw op zich laten wachten, er genoeg opwarming is om de temperatuur met 2 graden te overschrijden”, zegt Klimaatwetenschapper Noah Diffenbaugh.

Neuraal netwerk

De onderzoekers gebruikten AI )klimaatvoorspelling om de klimaatverandering te voorspellen aan de hand van recente temperatuurwaarnemingen uit de hele wereld. De AI voorspelt dat de planeet zelfs in een scenario waarin de emissies in de komende decennia afnemen tot netto nul in 2076, “zeer waarschijnlijk” 2 graden of meer zal opwarmen.

Het model voorspelt een kans van één op twee om in 2054 de 2 graden-drempel te bereiken en een kans van ruwweg twee op drie om die drempel tussen 2044 en 2065 te overschrijden.

Klimaatvoorspellingen worden traditioneel gemaakt aan de hand van statistische technieken om opwarmingspercentages te extrapoleren, en koolstofbudgetten om te berekenen hoe snel de emissies moeten dalen om onder de doelstellingen van Parijs te blijven.

Voor deze studie gebruikten Diffenbaugh en zijn team een zogenaamd neuraal netwerk. Dat is een vorm van AI klimaatvoorspelling die ze trainden met het enorme archief van gegevens van traditionele klimaatmodellen. Omdat het een veelheid aan klimaatmodellen verwerkte, leerde het model heel precies patronen herkennen.

Om de nauwkeurigheid te testen, daagden de onderzoekers het model uit om het huidige niveau van opwarming van de aarde te voorspellen, op basis van gegevens van 1980 tot 2021. De AI voorspelde correct dat het huidige opwarmingsniveau (1,1 graden in vergelijking met het pre-industriële tijdperk) in 2022 zou worden bereikt, met een meest waarschijnlijke bandbreedte van 2017 tot 2027.

Kantelpunten

Een halve graad meer of minder maakt een groot verschil, zeggen zowel de onderzoekers van Stanford en het VN-klimaatpanel. Bij een opwarming van 2 graden of meer worden bepaalde kantelpunten bereikt, die een breed scala aan klimaatrisico’s inhouden. Zo zijn er ernstige gevolgen voor de volksgezondheid, de voedselzekerheid en bewoners van kustgebieden en kleine eilanden. Bovendien zal de frequentie en intensiteit van extreme weerfenomenen toenemen.

Volgens de onderzoekers tonen de nieuwe bevindingen dan ook aan dat netto nulstrategieën van landen en bedrijven nog van groter belang zijn dan eerder gedacht.

“Die netto-nultrajecten zijn vaak gebaseerd op het bereiken van de 1,5 graad-doelstelling van het Akkoord van Parijs”, zegt Diffenbaugh. “Onze resultaten suggereren dat die ambitieuze toezeggingen wellicht nodig zijn om 2 graden te vermijden.”

Bron: Duurzaam Nieuws