Directie Shell nu ook persoonlijk aangeklaagd voor klimaatstrategie

shell klimaatstrategie - duurzaam nieuws

Directeuren van olieconcern Shell worden persoonlijk aangeklaagd voor hun klimaatstrategie. Die is volgens de eisers ontoereikend om de klimaatdoelstellingen te halen en brengt het bedrijf in gevaar nu de wereld overschakelt op schone energie.

Milieuadvocaten ClientEarth hebben de rechtszaak tegen de 11 directeuren aangespannen bij het High Court in Engeland. Het is de eerste zaak in de wereld die bestuurders van bedrijven aansprakelijk wil stellen voor het niet goed voorbereiden van hun bedrijf op de netto nul overgang, aldus ClientEarth.

ClientEarth spant een rechtszaak aan op grond van de UK Companies Act en wordt gesteund door een groep grote pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. Zij stelt dat een wereldwijde overgang naar koolstofarme energie onvermijdelijk is nu regeringen in de hele wereld actie ondernemen om een einde te maken aan de klimaatcrisis.  Het feit dat Shell niet snel genoeg handelt met een adequate klimaatstrategie bedreigt het succes van het bedrijf en het geld van haar investeerders wordt verspild aan onnodige fossiele-brandstofprojecten.

Recordwinsten en rechtszaken

Shell maakte onlangs een recordwinst van 40 miljard dollar bekend, dankzij de hoge energieprijzen als gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne. Maar nu de rechtszaken over het klimaat overal ter wereld toenemen, is het bedrijf onlangs geconfronteerd met een golf van juridische en regelgevende uitdagingen. Het gaat onder meer om een Nederlands gerechtelijk bevel om de emissies van haar olie en gas tegen 2030 met 45% te verminderen en een bewering dat Shell minder in groene energie investeert dan zij zegt.

Ook Nest, het grootste Britse bedrijfspensioenfonds met 10 miljoen leden, heeft zich achter de rechtszaak geschaard. “Investeerders willen actie zien in overeenstemming met het risico dat klimaatverandering met zich meebrengt en zullen degenen die niet genoeg doen om hun bedrijf om te vormen, uitdagen”, aldus Mark Fawcett, chief investment officer van Nest. “We hopen dat de hele energie-industrie opstaat en er kennis van neemt.”

Klimaatstrategie Shell ontoereikend

London CIV beheert de activa van de Londense lokale overheidspensioenregeling en haar hoofd verantwoord beleggen, Jacqueline Amy Jackson, zei: “In de komende decennia zullen 1 miljard levens en triljoenen ponden in gevaar komen door één enkel probleem: klimaatverandering. Wij geloven niet dat het bestuur een redelijke of effectieve strategie heeft vastgesteld om de klimaatrisico’s waarmee Shell te maken heeft, te beheersen. Naar onze mening heeft het bestuur van een bedrijf met een hoge uitstoot de fiduciaire plicht om het klimaatrisico te beheren.”

Tot de groep beleggers behoren verder het Zweedse nationale pensioenfonds AP3, de Franse vermogensbeheerder Sanso IS en Danske Bank Asset Management.

ClientEarth vraagt het hooggerechtshof om het bestuur van Shell te gelasten een klimaatstrategie voor het beheer van het klimaatrisico vast te stellen die in overeenstemming is met zijn verplichtingen op grond van de vennootschapswet en met het bevel van de Nederlandse rechter om de emissies aanzienlijk te beperken. Het Hooggerechtshof zal nu beslissen of de vordering van ClientEarth doorgaat.

Shell wijst aanklacht af

Een woordvoerder van Shell zei: “Wij accepteren de aantijgingen van ClientEarth niet. Onze directeuren hebben zich aan hun wettelijke verplichtingen gehouden en hebben te allen tijde in het belang van het bedrijf gehandeld. Wij geloven dat onze klimaatdoelstellingen zijn afgestemd op de meer ambitieuze [1,5C] doelstelling van het akkoord van Parijs. Onze aandeelhouders staan volledig achter de vooruitgang die we boeken met onze energietransitie strategie: tijdens onze laatste AVA stemde 80% voor deze strategie.”

In mei 2021 beval de Nederlandse rechter Shell om de koolstofuitstoot van zijn olie- en gasproducten tegen 2030 met 45% te verminderen. De zaak was aangespannen door Friends of the Earth en meer dan 17.000 mede-eisers, die met succes aanvoerden dat het bedrijf zich al tientallen jaren bewust was van de gevaarlijke gevolgen van CO2-uitstoot en dat zijn doelstellingen in de klimaatstrategie niet ver genoeg gingen. Shell gaat tegen het vonnis in beroep.

Eerder in februari diende een non-profit groep een klacht in tegen Shell bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, omdat het bedrijf te hoog zou hebben opgegeven hoeveel het uitgeeft aan duurzame energie. Shell, met hoofdkantoor in Londen, maar genoteerd aan de beurs van New York, ontkende beleggers te hebben misleid.

Het bedrijf werd deze maand ook voor het Londense hooggerechtshof gedaagd door 14.000 mensen uit twee Nigeriaanse gemeenschappen, die beweren dat Shell verantwoordelijk is voor de verwoestende vervuiling van hun waterbronnen. Shell zei dat zij niet verantwoordelijk is voor het overhevelen van olie uit haar pijpleidingen door georganiseerde bendes, wat volgens haar de oorzaak is van veel van de lekkages, en dat zij niet aansprakelijk is voor de acties van haar Nigeriaanse dochteronderneming.

Shell heeft deze maand zelf juridische stappen ondernomen in een poging een einde te maken aan de bezetting van haar olie- en gasplatform door demonstranten van Greenpeace International. Het platform ligt nu in het Kanaal en wordt naar de Noordzee vervoerd. De demonstranten eisen dat het bedrijf stopt met de uitbreiding van de olie- en gasproductie over de hele wereld en betaalt voor de klimaatvernietiging die het bedrijf volgens hen veroorzaakt.

Uit The Guardian

Bron: Duurzaam Nieuws