Uitstoot landbouw daalt niet meer

De meeste landbouwemissies waren in 2021 lager dan in 1995, ondanks dat de landbouwproductie is gegroeid. De daling van broeikasgas- en stikstofemissies is de laatste jaren gestagneerd. De melkveehouderij stoot het grootste deel van de broeikasgassen uit. Dit meldt het CBS. De landbouw is een bron van verschillende soorten uitstoot, […]

Read More