Super zoetstof erythritol gelinkt aan risico op hart en vaatziekten

erythritol zoetstof

Super zoetstof erythritol is een suikeralcohol die geen calorieën bevat, geen nasmaak heeft en veel wordt gebruikt in koolhydraatarm voedsel dat wordt aangeraden voor diabetes patienten. Het is een lieveling van de voedingsindustrie geworden. Maar onderzoek van het Cleveland Clinic’s Center for Microbiome and Human Health bracht onlangs een onverwacht verband aan het licht tussen erythritol en cardiovasculaire problemen – risico op hart en vaatziekten. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Science.

Uit het onderzoek bleek dat bloedplaatjes supergevoelig worden door erythritol en sneller stolsels gaan vormen, waarbij een stimulans van maar 10% zorgt voor 90-100% van de stolselvorming. (Een normale waarde is dat 10% stimulans ook 10% van de stolselvorming veroorzaakt.) Dit betekent een risico voor mensen met een bestaande hartziekte of diabetes. Zij kunnen erythritol beter vermijden tot er meer onderzoek is gedaan, vinden de onderzoekers.

Ook risico voor gezonde mensen

Niet alleen mensen met bestaande medische aandoeningen moeten op hun erythritol inname letten, ook gezonde mensen moeten voorzichtig zijn. Uit het onderzoek bleek dat het equivalent van een portie keto ijs van ca 475 gram voldoende was om verhoogde erythritol niveaus in het bloed te veroorzaken. Die bleven vervolgens twee tot drie dagen boven de drempelwaarde die nodig is om het risico op stolling te veroorzaken en te verhogen. Die portie ijs bevatte tussen de 26 en 45 gram erythritol. Het is dus belangrijk om te weten hoeveel erythritol het voedsel bevat dat je consumeert, zelfs als je gezond bent.

Onverwachte uitkomst

De auteur van het onderzoek, Dr. Stanley Hazen zei tegen CNN: “We hadden dit nooit verwacht. We waren er niet eens naar op zoek.” Maar nu we het weten, is het belangrijk om bedacht te zijn op de mogelijke risico’s van erythritolconsumptie. Iedereen moet zich bewust zijn van de hoeveelheid die ze innemen, en mensen met bestaande hartproblemen of diabetes kunnen erythritol beter helemaal vermijden tot er meer onderzoek is gedaan.

De onderzoekers vatten het onderzoek naar erythritol als volgt samen:

Het gebruik van kunstmatige zoetstoffen, zoals erythritol, is populair, maar de langetermijneffecten op cardiovasculaire gezondheid blijven grotendeels onbekend. Om deze risico’s beter te begrijpen, voerden onderzoekers meerdere studies uit bij patiënten die een cardiale risicobeoordeling ondergingen. Bijvoorbeeld, in een eerste ongerichte metabolomics studie met 1.157 deelnemers (ontdekkingscohort) werden circulerende niveaus van meerdere polyol zoetstoffen, met name erythritol, geassocieerd met een verhoogd 3-jaars risico op belangrijke ongunstige cardiovasculaire gebeurtenissen (MACE).

Latere gerichte metabolomics analyses in 2 onafhankelijke cohorten van stabiele patiënten die een electieve cardiale evaluatie ondergingen, bevestigden de associatie tussen erythritol en het risico op trombotische aandoeningen. Bij fysiologische niveaus bleek erythritol de reactiviteit van bloedplaatjes in vitro en de vorming van trombose in vivo te versterken.

Tenslotte bleek uit een prospectief proefonderzoek met 8 gezonde vrijwilligers dat de inname van erythritol een duidelijke en aanhoudende stijging van de plasma-erythritolspiegel teweegbracht tot boven de drempelwaarden die in verband worden gebracht met een verhoogde reactiviteit van de bloedplaatjes en het risico op trombose.

Bron: Duurzaam Nieuws